CARPETA CIUTADANA
ACCÉS AMB CERTIFICAT

Benvingut/Benvinguda a la Carpeta ciutadana

La Carpeta ciutadana és un servei de l'Ajuntament del Masnou que permet fer tràmits i consultes d'una manera àgil i còmoda sense necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals.

A través d'Internet, les 24 hores del dia, aquest servei permet consultar la informació personal relacionada amb el padró d'habitants o amb l'estat dels tributs municipals, imprimir justificants de pagament i realitzar tràmits administratius, entre altres gestions.

Per tal de poder accedir o realitzar un tràmit:

1) Cal tenir instal·lades les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) per tal de poder entrar al web de forma segura. Si disposeu de l'idCat, ja les teniu instal·lades. Si no és així, descarregueu-les i instal·leu-les ara.

2) Per poder identificar-se, cal tenir un dels certificats electrònics següents: el DNI-e, l'idCat (emès per CatCert), el certificat d'identitat de persona física o el certificat de persona jurídica en l'àmbit tributari, ambdós emesos per la Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM).


Ajuntament del Masnou Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00     Entorn segur